نمایش کلمات کلیدی به صورت هایلایت شده در نتایج جستجوی وردپرس

اگر می‌خواهید کلمات کلیدی جستجوی شما در نتایج جستجو به صورت هایلایت نشان داده شود، باید قطعه کد زیر را به فایل functions.php قالب وردپرس خود اضافه کنید. با انجام این کار کلمات کلیدی در نتایج جستجوی the_excerpt و the_title هایلایت خواهند شد. البته به جز این اسنیپت، روش‌های دیگری هم برای انجام این کار وجود دارد ولی معمولاً این روش‌ها نیازمند ویرایش فایل‌های قالب است، در حالی که روش ارائه شده در این مطلب چنین حالتی ندارد.

function wps_highlight_results($text){
   if(is_search()){
   $sr = get_query_var('s');
   $keys = explode(" ",$sr);
   $text = preg_replace('/('.implode('|', $keys) .')/iu', '<strong class="search-excerpt">'.$sr.'</strong>', $text);
   }
   return $text;
}
add_filter('the_excerpt', 'wps_highlight_results');
add_filter('the_title', 'wps_highlight_results');
Advertisements

آموزش ساخت کد QR برای پست‌ها و صفحات وردپرس

آیا تا به حال خواسته‌اید برای پست یا صفحات سایت وردپرس خود کد پاسخ سریع یا همان QR Code بسازید؟ شما به آسانی می‌توانید این کار را با افزودن قطعه کد زیر به هر جایی از فایل single.php قالب وردپرس که می‌خواهید این کد در آن به نمایش درآید انجام دهید. برای تنظیم اندازه‌ی تصویر پست یا صفحه‌ی QR کافی است مقدار size=100×100 را تغییر دهید.

<img src="http://api.qrserver.com/v1/create-qr-code/?size=100x100&data=<?php the_permalink(); ?>" alt="QR: <?php the_title(); ?>"/>

ایمن سازی صفحات وردپرس از طریق HTTPS و SSL

شما به سادگی می‌توانید با استفاده از اسنیپت زیر صفحات خاصی از قالب وردپرس خود را ایمن کنید. برای انجام این کار کافی است قطعه کد زیر را به فایل functions.php اضافه کرده و ID پست یا صفحه‌ی مورد نظر خود را مشخص کنید.

function wps_force_ssl( $force_ssl, $post_id = 0, $url = '' ) {
  if ( $post_id == 25 ) {
    return true
  }
  return $force_ssl;
}
add_filter('force_ssl' , 'wps_force_ssl', 10, 3);

آموزش افزودن دکمه Pinterest به قالب وردپرس

افزودن دکمه‌ی پینترست به وبلاگ وردپرس کار ساده‌ای است! برای این کار ابتدا اولین اسنیپت زیر را به فایل functions.php قالب وردپرس اضافه کنید، سپس دومین کد را در محلی که می‌خواهید این دکمه در آن به نمایش درآید در فایل قالب single.php بنویسید.

function pin_js(){
  echo 'http://assets.pinterest.com/js/pinit.js';
}
add_action('wp_footer','pin_js');
<a href="http://pinterest.com/pin/create/button/?url=<?php the_permalink(); ?>&description=<?php the_title_attribute(); ?>" class="pin-it-button" count-layout="horizontal">Pin It</a>

تعیین حداقل حروف نظرات در وردپرس

گاهی اوقات نیاز دارید تا تعداد حرف‌های نظرات وبلاگ وردپرس خود را محدود کنید یا برای آن یک مقدار حداقل بگذارید. برای انجام این کار می‌توانید اسنیپت زیر را به فایل functions.php قالب وردپرس خود اضافه کنید. از این طریق می‌توانید حداقل تعداد حرف موردنیاز برای ارسال یک نظر را تعیین کنید، و از آن پس نظراتی با طول کمتر از مقدار تعیین شده از طریق تابع wp_die با پیام زیر مواجه خواهند شد:

«همه‌ی نظرات حداقل باید ۲۰ حرف داشته باشند.»

add_filter( 'preprocess_comment', 'minimal_comment_length' );
function minimal_comment_length( $commentdata ) {
   $minimalCommentLength = 20;
   if ( strlen( trim( $commentdata['comment_content'] ) ) < $minimalCommentLength ){
    wp_die( 'All comments must be at least ' . $minimalCommentLength . ' characters long.' );
   }
   return $commentdata;
}

چگونه پست‌های وردپرس را ملزم به داشتن تصویر شاخص کنیم؟

تصویر شاخص یکی از بخش‌های مهم تشکیل دهنده‌ی پست‌ها است. اگر می‌خواهید همه‌ی پست‌های شما قبل از انتشار حتماً تصویر شاخص داشته باشند، اسنیپت زیر را به فایل functions.php قالب وردپرس خود اضافه کنید. با انجام این کار اگر زمانی قصد ارسال پستی را داشته باشید اما برای آن تصویر شاخصی انتخاب نکرده باشید با پیام زیر روبرو می‌شوید:

«باید یک تصویر شاخص انتخاب کنید. پست شما ذخیره شده است اما نمی‌توانید آن را منتشر کنید.»

با این روش مطمئن خواهید شد که همه‌ی پست‌های شما پیش از انتشار حتماً تصویر شاخص داشته باشند.

add_action('save_post', 'wpds_check_thumbnail');
add_action('admin_notices', 'wpds_thumbnail_error');
function wpds_check_thumbnail($post_id) {
  // change to any custom post type
  if(get_post_type($post_id) != 'post')
    return;
  if ( !has_post_thumbnail( $post_id ) ) {
    // set a transient to show the users an admin message
    set_transient( "has_post_thumbnail", "no" );
    // unhook this function so it doesn't loop infinitely
    remove_action('save_post', 'wpds_check_thumbnail');
    // update the post set it to draft
    wp_update_post(array('ID' => $post_id, 'post_status' => 'draft'));
    add_action('save_post', 'wpds_check_thumbnail');
  } else {
    delete_transient( "has_post_thumbnail" );
  }
}
function wpds_thumbnail_error()
{
  // check if the transient is set, and display the error message
  if ( get_transient( "has_post_thumbnail" ) == "no" ) {
    echo "

You must select Featured Image. Your Post is saved but it can not be published.

"; delete_transient( "has_post_thumbnail" ); } }

چگونه به خوراک RSS خود تصویر شاخص اضافه کنیم؟

استفاده از تصاویر برای خوراک RSS، یکی از ساده‌ترین و کاربردی‌ترین روش‌ها برای زیباسازی خبرنامه‌ی شما است. کاربران می‌توانند تصویر شاخص پست خود را به درون محتوای RSS انتقال دهند. برای انجام این کار در بعضی از قالب‌های وردپرس گزینه‌ای از پیش تعبیه شده است، اما اگر قالب وردپرس شما چنین چیزی ندارد می‌توانید از اسنیپت زیر استفاده کنید. قطعه کد زیر تصویر شاخص را در سمت راست اولین پاراگراف شما نشان می‌دهد، ولی شما به خواست خودتان می‌توانید کد CSS درون اسنیپت را تغییر دهید تا چیدمان آن عوض شود.

add_filter( 'the_content', 'featured_image_in_feed' );
function featured_image_in_feed( $content ) {
  global $post;
  if( is_feed() ) {
    if ( has_post_thumbnail( $post->ID ) ){
      $output = get_the_post_thumbnail( $post->ID, 'medium', array( 'style' => 'float:right; margin:0 0 10px 10px;' ) );
      $content = $output . $content;
    }
  }
  return $content;
}