فعال‌سازی قطعه منتخب صفحه در وردپرس

این قطعه کد را در توابع وردپرس خود قرار دهید تا حالت قطعات منتخب برای صفحات فعال شود.

function page_excerpt() {
 add_post_type_support('page', array('excerpt'));
}
add_action('init', 'page_excerpt');
Advertisements

نمایش لیستی تگ‌ها در وردپرس

این قظعه کد تگ‌های شما را به صورت لیست نامرتب در وردپرس نمایش می‌دهد.

    <?
        $tags = get_tags();
        if ($tags) {
            ?><ul class="tags"><?
            foreach ($tags as $tag) {
                echo '<li><a href="' . get_tag_link( $tag->term_id ) . '" title="' . sprintf( __( "View all posts in %s" ), $tag->name ) . '" ' . '>' . $tag->name.'</a></li>';
            }
            ?></ul><?
        }
    ?>

زمان آغاز ارزان شدن اینترنت و قیمت جدید اینترنت ADSL

تعرفه‌های جدید اینترنت که در جلسه‌ی ۲۳۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در تاریخ ۲۲ خرداد امسال تصویب شده است از روز اول مرداد لازم الاجرا است. این تعرفه‌ها مربوط به ADSL و WiFi حجمی و غیرحجمی است و باید تمام شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت و ارتباطات ثابت آن را اجرا کنند. همراه زومیت باشید. […]

The post زمان آغاز ارزان شدن اینترنت و قیمت جدید اینترنت ADSL appeared first on وب سیتی.

چگونه عنوان ویجت را با عنوان موردنظر خود در وردپرس عوض کنیم؟

اگر مایلید تا نام نمایشی ویجت‌های خود را تغییر دهید با افزودن این اسنیپت به فایل functions.php قالب وردپرس خود قادر خواهید بود تا با استفاده از یک فیلتر عنوان ویجت خود را با یک عنوان شخصی یا کد html جایگزین کنید.

add_filter('widget_title', 'change_widget_title', 10, 3);
function change_widget_title($title, $instance, $wid){
  return $title = str_replace('Widget Title', '<span style="color: red">Custom</span>', $title);
}

زمان آغاز ارزان شدن اینترنت و قیمت جدید اینترنت ADSL

تعرفه‌های جدید اینترنت که در جلسه‌ی ۲۳۷ کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در تاریخ ۲۲ خرداد امسال تصویب شده است از روز اول مرداد لازم الاجرا است. این تعرفه‌ها مربوط به ADSL و WiFi حجمی و غیرحجمی است و باید تمام شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت و ارتباطات ثابت آن را اجرا کنند. همراه زومیت باشید. […]

The post زمان آغاز ارزان شدن اینترنت و قیمت جدید اینترنت ADSL appeared first on وب سیتی.

افزودن نوع پست سفارشی به صفحه آرشیو در وردپرس

اگر می‌خواهید در صفحه‌ی آرشیو پست‌های خود دسته بندی‌های جدیدی ایجاد کنید، با افزودن اسنیپت زیر به فایل functions.php قالب وردپرس خود می‌توانید انواع پست‌های سفارشی را به صفحه‌ی پست‌های آرشیو خود اضافه نمایید.

function add_custom_types_archive( $query ) {
if( is_category() || is_tag() && empty( $query->query_vars['suppress_filters'] ) ) {
$query->set( 'post_type', array(
 'post', 'your-custom-post-type-here'
      ));
   return $query;
  }
}
add_filter( 'pre_get_posts', 'add_custom_types_archive' );

چگونه پشتیبانی از انواع شاخصه‌های پست را حذف کنیم؟

با افزودن اسنیپت زیر به فایل functions.php قالب وردپرس خود می‌تواند پشتیبانی از شاخصه‌ی‌های معینی را از بخش انواع پست‌های وردپرس حذف کنید. برای مثال واژه‌ی «پست» را به هر چیزی از جمله یک نام نوع پست سفارشی یا پست، صفحه‌ی پیشفرض تغییر دهید.

«عنوان» (عنوان پست) «ویرایشگر» (محتوا) «نویسنده» (کنترل‌های نویسنده) «بند انگشتی» (تصویر شاخص) (با شرط پشتیبانی قالب شما از تصاویر بند انگشتی) «منتخب» (کارکرد انتخابی) «دنبالک» (گزینه‌ها) «فیلدهای سفارشی» (فیلدهای سفارشی) «نظرات» (تعداد نظرات را هم در صفحه‌ی ویرایش خواهید دید) «ویرایش‌ها» (ویرایش‌های مختلف ذخیره خواهند شد) «صفات صفحه» (ترتیب قالب و منو) (سلسله مراتب باید درست باشد)

add_action( 'admin_init', 'wps_cpt_support' );
function wps_cpt_support() {
    remove_post_type_support( 'post', 'title' );
    remove_post_type_support( 'post', 'comments' );
}